ევროკავშირი პარტნიორებთან ერთად მთელ მსოფლიოში მუშაობს მისი ღირებულებების და ინტერესების მხარდასაჭერად მრავალ სფეროში, ციფრული სფეროს ჩათვლით. ეს ინფოგრაფიკა უჩვენებს, თუ როგორც შეუძლია ევროპულ მიდგომას დაეხმაროს სხვებს მართონ ციფრული ტრანსფორმაცია ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მონაცემთა თავისუფალი ნაკადი, ადამიანზე ორიენტირებული ხელოვნური ინტელექტი, კიბერუსაფრთხოება, კონფიდენციალურობის დაცვა და სხვ.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა