2017 წლის წლიური საქმიანობის ანგარიში მოიცავს ევროკომისიის საკომუნიკაციო ქსელების, კონტენტის და ტექნოლოგიის გენერალური დირექტორატის (DG CONNECT) საქმიანობას. დაკავშირებული ერთიანი ციფრული ბაზარი (DSM) წარმოადგენს პრეზიდენტ იუნკერის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რაც ხორციელდება ევროკომისიის 2015 წლის ერთიანი ციფრული ბაზრის სტრატეგიის საშუალებით. ამ სტრატეგიის 2017 წლის შუალედური მიმოხილვა უჩვენებს, რომ ევროკომისიამ განახორციელა ყველა მთავარი ინიციატივა ჭეშმარიტი ერთიანი ციფრული ბაზრის შესაქმნელად, მაგრამ კანონმდებლობის მნიშვნელოვან ნაწილებზე დისკუსია კვლავ მიმდინარეობს ევროპარლამენტსა და საბჭოს შორის.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა