Կազմակերպական շրջանակի ուղեցույցից բաղկացած ԵՄ փաստաթուղթ, որը կոչված է աջակցելու էլեկտրոնային առողջապահության միջսահմանային տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման նպատակին ծառայող էլեկտրոնային առողջապահության ազգային կոնտակտային կենտրոնների կառավարմանը, հիմնադրմանն ու գործառնությանը:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը