EU4Digital Proqramı elektron səhiyyə tematik sahəsi çərçivəsində Şərqi tərəfdaşlıq ölkələrində elektron səhiyyə sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi və uyğunlaşdırılma mövzusunda EU4Digital təşəbbüsünün mütəxəssisləri tərəfindən təqdim olunan bir sıra görüşlər üçün materiallar.

İclaslara daxildir:

  • EU4Digital təşəbbüsünün video konfransı – elektron səhiyyə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və uyğunlaşdırılma ilə bağlı ümumi təlimatlara dair əsas mövzularda virtual müzakirə (11 fevral 2021)
  • COVID-19 virusuna qarşı tədbirlər – böhranın idarə edilməsi üçün rəqəmsal səhiyyədən istifadənin praktiki yollarının təqdimatı mövzusunda virtual tədbir (aprel 2020)
  • EU4Digital təşəbbüsünün Elektron səhiyyə şəbəkəsinin iclası – elektron səhiyyə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və uyğunlaşdırılma ilə bağlı ümumi təlimatlar, elektron səhiyyə sahəsində kommunikasiya və əməkdaşlıq platforması və AHA üzrə EIP fəaliyyətlərdə iştirakına dair virtual tədbir (5 noyabr 2020)
  • EU4Digital təşəbbüsünün elektron səhiyyə şəbəkəsinin elektron səhiyyə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və uyğunlaşdırılma ilə bağlı ümumi təlimatlara dair məşvərət iclası (22 dekabr 2020)