Հանդիպումների շարքի համար նախատեսված նյութեր էլեկտրոնային առողջապահության փոխգործելիության և ներդաշնակեցման վերաբերյալ, որոնք էլեկտրոնային առողջապահության թեմատիկ ոլորտում «EU4Digital» ծրագրի գործունեության շրջանակներում պատրաստվել են EU4Digital-ի փորձագետների կողմից:

Հանդիպումները ներառում են.

  • EU4Digital տեսակոնֆերանս. էլեկտրոնային առողջապահության ներդաշնակեցման և փոխգործելիության ընդհանուր ուղեցույցի հիմնական թեմաների շուրջ վիրտուալ քննարկում (2021թ. փետրվարի 11).
  • Արձագանք COVID-19-ին. վիրտուալ միջոցառում՝ ուղղված ճգնաժամի կառավարման համար թվային / թվային առողջապահական լուծումների օգտագործման գործնական ուղիների ներկայացմանը (2020թ. ապրիլ).
  • EU4Digital-ի էլեկտրոնային առողջապահության ցանցի հանդիպում. վիրտուալ միջոցառում՝ նվիրված էլեկտրոնային առողջապահության ներդաշնակեցման և փոխգործելիության ընդհանուր ուղեցույցին, էլեկտրոնային առողջապահության հաղորդակցության և համագործակցության պլատֆորմին ու Ակտիվ և առողջ ծերացման եվրոպական նորարարական գործընկերության (EIP on AHA) գործունեությունում ներգրավվածությանը (2020թ. նոյեմբերի 5).
  • Էլեկտրոնային առողջապահության վերաբերյալ EU4Digital-ի վիրտուալ խորհրդատվական միջոցառում՝ նվիրված էլեկտրոնային առողջապահության ներդաշնակեցման և փոխգործելիության ընդհանուր ուղեցույցին (2020թ. դեկտեմբերի 22):

գրադարան

Ցուցադրել բոլորը