მასალები რამდენიმე შეხვედრისთვის, რომლებიც EU4Digital ე-ჯანმრთელობს თემატური სფეროს ფარგლებში ჩაატარეს პროგრამის EU4Digital ექსპერტებმა ე-ჯანმრთელობის ოპერაციული თავსებადობის და ჰარმონიზაციის საკითხებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

ეს არის შემდეგი შეხვედრები:

  • პროგრამის EU4Digital ვიდეო-კონფერენცია – ვირტუალური დისკუსია ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზაციის და ოპერაციული თავსებადობის საერთო სახელმძღვანელო რეკომენდაციების ძირითად თემებზე (2021 წლის 11 თებერვალი)
  • COVID-19 პასუხი – ვირტუალური ღონისძიება, რომლის მიზანი იყო ციფრული მეთოდების/ციფრული ჯანმრთელობის გამოყენების პრაქტიკული გზების დანერგვა კრიზისის მენეჯმენტში (2020 წლის აპრილი)
  • პროგრამის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის ქსელის შეხვედრა – ვირტუალური შეხვედრა, რომელზეც განიხილეს ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზაციის და ოპერაციული თავსებადობის საერთო სახელმძღვანელო რეკომენდაციები, ე-ჯანმრთელობის კომუნიკაციის და თანამშრომლობის პლატფორმა და აქტიური და ჯანმრთელი დაბერების საკითხზე ევროპული ინოვაციების პარტნიორობის (EIP on AHA) საქმიანობაში მონაწილეობა (2020 წლის 5 ნოემბერი)

პროგრამის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის საკონსულტაციო ღონისძიება ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიზაციის და ოპერაციული თავსებადობის საერთო სახელმძღვანელო რეკომენდაციებზე (2020 წლის 22 დეკემბერი)


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა