ჰარმონიზაციის და ოპერაციული თავსებადობის ზოგადი სახელმძღვანელო რეკომენდაციებით და სტანდარტებით წარმოდგენილია რეკომენდაციების პაკეტი ე-ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში და ე-ჯანმრთელობის მიმდინარე ტენდენციების და მიმართულებების შესახებ ევროკავშრში, ასევე სახელმძღვანელო რეკომენდაციები ე-ჯანმრთელობის ჰარმონიაციისა და ოპერაციული თავსებადობისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

დოკუმენტი შექმნილია პროგრამის EU4Digital ე-ჯანმრთელობის მიმართულების ფარგლებში.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა