ევროკომისია აქვეყნებს ინფორმაციას საკუთარი ხედვის და სამიზნეების შესახებ ციფრული ტრანსფორმაციის წარმატებით განსახორციელებლად 2030 წლისთვის

2021 წლის 9 მარტს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში წამოყენებულია ციფრული პრინციპების პაკეტზე –  „ციფრული კომპასი“ – შეთანხმების წინადადება, რათა უსწრაფესად დაიწყოს მნიშვნელოვანი პროექტები მრავალ ქვეყანაში, და მომზადდეს საკანონმდებლო ინიციატივა მყარი მმართველობითი ჩარჩოს დასანერგად და პროგრესის მონიტორინგის მიზნით.

 


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა