ანგარიში, რომელშიც წარმოდგენილია ევროკომისიის მეწარმეობის კომპეტენციების ჩარჩო, ასევე ცნობილი, როგორც EntreComp – ინსტრუმენტი ევროპის მოქალაქეების და ორგანიზაციების სამეწარმეო პოტენციალის გასაუმჯობესებლად. ჩარჩოს მიზანია კონსენსუსის შექმნა სამეწარმეო კომპეტენციის საერთო გააზრებასთან დაკავშირებით კომპეტენციის 3 სფეროს, 15 კომპეტენციისაგან შემდგარი სიის, სწავლის შედეგების და კვალიფიკაციის დონეების განსაზღვრით, რაც შეიძლება გამოყენებული იყოს მიმდინარე და მომავალ ინიციატივებში.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა