სტრატეგიული გეგმა და გრაფიკი როუმინგის რეგიონული შეთანხმებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანას შორის 2019-2020 წლების პერიოდში.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა