ԹՏԼՖ-ի (Թվային տրանսպորտի և լոգիստիկայի ֆորում) պատրաստած զեկույցի համառոտ շարադրանք: Հրապարակման մեջ ամփոփված են ԹՏԼՖ-ի 2-րդ ենթախմբի կողմից արված հիմնական բացահայտումներն ու առաջարկությունները, որոնք վերաբերում են միջանցիկ տեղեկատվական համակարգերին: Հրապարակումն անդրադառնում է լոգիստիկայի և մատակարարման շղթայի ոլորտում տվյալների փոխանակման հնարավորություններին ու մարտահրավերներին, որին հաջորդում է ԹՏԼՖ-ի առաջարկը, այն է՝ որպես լուծում օգտագործել հարթակների դաշնային ցանցը: Ներկայացված են նաև նմանատիպ հարթակի մշակման և հաստատման ուղղությամբ առաջարկվող գործողությունները:

ԹՏԼՖ-ն Եվրոպական հանձնաժողովի փորձագիտական խումբ է:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը