ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმის (DTLF) ანგარიშის რეზიუმე. პუბლიკაციაში შეჯამებულია ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმის მე-2 ქვეჯგუფის მიერ მოწოდებული შედეგები და რეკომენდაციები დერეფნის საინფორმაციო სისტემების შესახებ. პუბლიკაცია განიხილავს მონაცემთა გაცვლის  შესაძლებლობებს და გამოწვევებს მიწოდებასა და ლოგისტიკაში, ასევე ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმის წინადადებას გადაწყვეტილებად პლატფორმების ფედერაციული ქსელის გამოყენების თაობაზე. მოწოდებულია ასევე რეკომენდებული აქტივობები ამგვარი პლატფორმის შემუშავების და მიღების შესახებ.

ციფრული ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ფორუმი (DTLF) – ეს არის ევროკომისიის ექსპერტთა ჯგუფი


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა