Dövlət İdarəetmə İslahatları Strategiyası və kibertəhlükəsizlik problemləri əsasında Ukraynanın elektron idarəetmə siyasətinin qiymətləndirilməsi

Ukrayna
  • Müddəti: 2017-2019
  • Aİ töhfəsi: €300,000

Bu iki illik layihə (2017-2019 – 300000 avro) Ukraynanın siyasət bazası və elektron idarəçiliyə dair potensialının artırılmasında Aİ-nin dəstəyini gücləndirmək məqsədi daşıyır. Onun əsas məqsədi Dövlət İdarəetmə İslahatları Strategiyası və əlaqəli strategiyalar (xüsusilə kibertəhlükəsizlik sahəsinə dair) çərçivəsində Ukraynanın elektron idarəçilik ilə bağlı siyasət bazasının həyata keçirilməsinə dəstək verməklə dövlət idarəçiliyinin hesabatlılığını, keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaqdır.