Assosiasiya Sazişlərinin (AS) tələblərinə uyğun olaraq Moldovanın Gömrük Xidmətinin müasirləşdirilməsinə dəstək

Moldova
  • Müddəti: 2017-2019
  • Aİ töhfəsi: €1 milyon

Bu layihənin (2017-2019 – 1 milyon avro) məqsədi Moldovadan idxal edilən, ixrac olunan və tranzit mallar ilə bağlı “Vahid pəncərə” konsepsiyasının icrasına yönəlmiş tədbirlərə kömək etmək və ümumi tranzit proseduru haqqında Konvensiyanın və malların ticarəti sahəsində rəsmiyyətliliyin sadələşdirilməsinə dair (Yeni Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sistemi daxil olmaqla) Konvensiyanın hazırlanmasına dəstək verməkdir.