მოლდოვის საბაჟო სამსახურის მოდერნიზაციის მხარდაჭერა ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნათა შესაბამისად

მოლდოვის რესპუბლიკა
  • ხანგრძლიობა: 2017-2019
  • ევროკავშირის მხარდაჭერა: €1 მილიონი

ეს პროექტი (2017-2019 – 1 მილიონი ევრო) ეხმარება „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის განხორციელების მომზადებას მოლდოვაში იმპორტირებულ, მოლდოვადან ექსპორტირებულ და მოლდოვაში ტრანზიტით მოძრავ საქონელზე, და ეხმარება ზოგადი სატრანზიტო პროცედურების კონვენციის და ფორმალობათა გამარტივების კონვენციის მომზადებას საქონლით ვაჭრობაში (ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის ჩათვლით).


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა