თემატური ახალი ამბები

29/11/2023

ადამიანური ფაქტორი ციფრულ ტრანსფორმაციაში: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული კონფერენცია-2023

ადამიანზე ორიენტირებული საჭიროებები და უპირატესობები მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, რადგან ჩვენი მიზანია მდ…

გაიგეთ მეტი

21/11/2023

ციფრული სფერო დღესდღეობით უმნიშვნელოვანესია: პროგრამის EU4Digital საკოორდინაციო კომიტეტის 2023 წლის შეხვედრა

ციფრული სფერო ყოველდღიურობის უმნიშვნელოვანეს ნაწილად იქცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში (EaP). ამიტომ დღეის…

გაიგეთ მეტი

17/11/2023

პროგრამის EU4Digital მონაწილე მხარეები განიხილავენ შედეგების მიღების დაჩქარებას ეროვნულ დონეზე

პროგრამის EU4Digital საქმიანობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის ქვეყნების – სომხეთის, აზერბაიჯანის, მოლდოვის…

გაიგეთ მეტი

10/11/2023

24 ნოემბერი: მიიღეთ მონაწილეობა პროგრამის EU4Digital ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ინდექსის (DESI) აქსელერატორის რეგიონულ ღონისძიებაში,

იმ ინსტიტუტების წარმომადგენლები, რომლებიც კრებენ ციფრული ეკონომიკისა და საზოგადოების ინდექსთან (DESI) დაკ…

გაიგეთ მეტი

იხილეთ ახალი ამბები სრულად

Scroll to Top