პროგრამის EU4Digital მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო რეკომენდაციების კომპლექტი ციფრული უნარების ეროვნული კოალიციებისთვის, რომელიც აჯამებს ეროვნული კოალიციების დაარსების და მართვის ძირითად საქმიანობას და პრინციპებს.

ეს სახელმძღვანელო რეკომენდაციები მოიცავს ეროვნული კოალიციის დაარსების და მართვის ძირითად ეტაპებს, მათ შორის:

  • ეროვნული კოალიციის პოტენციური წევრების განსაზღვრა;
  • ეროვნული კოალიციის მიზნების განსაზღვრა;
  • სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
  • ეროვნული კოალიციის მართვა;
  • ეროვნული კოალიციის პოპულარიზაცია.

ეს სახელმძღვანელო რეკომენდაციები ასევე მოიცავს კავშირებს რამდენიმე რესურსთან, რომლებიც იძლევა ინფორმაციას ეროვნულ კოალიციებზე, ევროპის კოალიციის წევრთა ქარტიაზე, რესურსებზე და საუკეთესო პრაქტიკაზე და ევროპის კოალიციის ინსტრუმენტზე “pledge viewer”.


ბიბლიოთეკა

იხილეთ ყველა