რამდენად განვითარებულია ელ-ჯანმრთელობა ევროკავშირში? ევროკავშირს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის დიდი განსხვავებაა?

Scroll to Top