როგორი შეიძლება იყოს ელ-ჯანმრთელობის სისტემები ამ რეგიონში ხუთი წლის შემდეგ? როგორი იქნება პროგრამის EU4Digital დახმარება?

Scroll to Top