ნდობა და უსაფრთხოება

EU4Digital ხელს უწყობს ნდობის სამსახურების განვითარებას ციფრულ ეკონომიკაში და კიბერ-უსაფრთხოებაში იმ უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურის სიცოცხლისუნარიანობის გასაუმჯობესებლად, რომელიც წარმოადგენს ძირითადი სახელმწიფოთაშორისი ოპერაციულად თავსებადი ელექტრონული სერვისების შემადგენელ ნაწილს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.

ახალი ამბები მოვლენები წარმატების ისტორიები

ამ მიზნების მხარდასაჭერად პროგრამა „EU4Digital: ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ განახორციელებს შემდეგს:

 • რეგიონული სტრატეგიული გეგმის და ეროვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავება და დანერგვა ე-იდენტიფიკაციის ორმხრივი აღიარებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში
 • ოპერაციულად თავსებადი სახელმწიფოთაშორისი ე-ხელმოწერის პილოტირება რეგიონში 
 • რეგიონული ჩარჩოს შექმნა სახელმწიფოთაშორისი ე-სერვისებისთვის 
 • კიბერ-უსაფრთხოების სახელმძღვანელო რეკომენდაციების სტანდარტული კომპლექტის შემუშავება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის

პროგრამა მხარს უჭერს ინიციატივის EU4Digital ნდობისა და უსაფრთხოების ქსელს, რომელიც მოიცავს შემდეგს:

ციფრული ნდობა

 • ელექტრონული ტრანზაქციებისთვის საჭირო ე-იდენტიფიკაციის და ნდობის სამსახურების კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან (eIDAS რეგულაცია)
 • სათანადო ციფრული ინფრასტრუქტურის დანერგვა პარტნიორ ქვეყნებში
 • ე-იდენტიფიკაციის ორმხრივი აღიარების სტრატეგიული გეგმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში
 • ოპერაციულად თავსებადი სახელმწიფოთაშორისი ე-ხელმოწერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონსა და ევროკავშირს შორის
 • ბიზნესისთვის საჭირო სახელმწიფოთაშორისი ე-სერვისების რეგიონული ჩარჩო

კიბერ-უსაფრთხოება

 • ეროვნული სტრატეგიული გეგმების შემუშავება და ეროვნული კიბერ-უსაფრთხოების სტრატეგიების განხორციელება პარტნიორ ქვეყნებში
 • კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტებზე გადაუდებელი რეაგირების ეროვნული გუნდების (CERTs) ჩამოყალიბება თითოეულ ქვეყანაში
 • კიბერ-უსაფრთხოების სახელმძღვანელო რეკომენდაციების სტანდარტული კომპლექტის შემუშავება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის

გარდა ამისა, დაგეგმილი EU4Digital Cyber პროგრამა ხელს შეუწყობს კიბერ-უსაფრთხოების მუქარისადმი მდგრადობას და სისხლის სამართლებრივ ღონისძიებებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, და ორიენტირებული იქნება ორ ძირითად შემადგენელ ნაწილზე: ტექნიკური და თანამშრომლობის მექანიზმების შემუშავება, რომლებიც ზრდის კიბერ-უსაფრთხოებას და კიბერ-შეტევებისადმი მზადყოფნას; და კიბერ-დანაშაულის საწინააღმდეგო ეფექტური ჩარჩოს სრულად დანერგვა. 

ნდობისა და უსაფრთხოების განვითარებით ციფრულ ეკონომიკაში ევროკავშირი ამარტივებს ბიზნესისა და მოქალაქეებისთვის საჭირო ელექტრონულ ტრანზაქციებს, გარდაქმნის მათ უფრო უსაფრთხო, უფრო სწრაფ და უფრო იაფ ტრანზაქციებად, და ხელს უწყობს უმნიშვნელოვანესი ციფრული  ინფრასტრუქტურის სიცოცხლისუნარიანობას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტელეკომუნიკაცია, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი ან საბანკო სექტორი, ხოლო აღნიშნულის შედეგია უფრო ძლიერი, უფრო დინამიური ეკონომიკა და მომხმარებელთა ნდობის გაზრდა.


ახალი ამბები

იხილეთ ყველა

მოვლენები

იხილეთ ყველა