EU4Digital. Հետազոտական և կրթական համայնքների միացում (EaPConnect)

Ադրբեջան, Բելառուս, Հայաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն, Ուկրաինա, Վրաստան
  • Տևողություն: 2020-2025
  • ԵՄ ներդրում: €10 մլն եվրո

EaPConnect-ի (տևողությունը՝ 2020-2025թթ., բյուջեն՝ 10 միլիոն եվրո) նպատակը ԵՄ-ի և Արևելյան գործընկեր երկրների հետազոտական և կրթական համայնքների միացումն ու թվային անջրպետի նվազեցումն է: Ծրագիրն ընդլայնելու է ցանցային ենթակառուցվածքները` երկրների միջև գիտական փոխանակումն ընդլայնելու, հետազոտությունների և կրթության (R&E) ոլորտում միջազգային համագործակցության բարելավմանն ուղղված նոր ծառայություններ առաջարկելու, R&E էկոհամակարգերում ազգային հետազոտական և կրթական ցանցերն (ԱՀԿՑ-ներ) ամրապնդելու, ինչպես նաև միջոցառումների, դասընթացների և այլ նախաձեռնությունների միջոցով գիտելիքների ու հմտությունների պաշարի և համագործակցային աշխատանքի միջավայրի ստեղծման համար:

Ծրագրի ներկայիս փուլը խարսխված է «EaPConnect» ծրագրի առաջին փուլի (տևողությունը՝ 2015-2020թթ., բյուջեն՝ 13 միլիոն եվրո) ձեռքբերումների վրա:

Խնդիրներ

  • Հետազոտությունների և կրթության ցանցային ենթակառուցվածքների ու ծառայությունների ընդլայնում, ինչպես նաև ԱլԳ երկրներում դրանց ընդգրկում՝ միաժամանակ նվազեցնելով թվային անջրպետը.
  • Միջազգային ցանցային կապի և ազգային հետազոտական և կրթական ցանցերի կայունության բարելավում, որպեսզի ծրագրի ավարտից հետո հնարավոր լինել շարունակել սեփական ազգային R&E էկոհամակարգերին և թվային օրակարգերին ուղղված աջակցությունը.
  • Եվրոպական այլ ենթակառուցվածքների և նախաձեռնությունների հետ կապերի զարգացում.
  • Միջազգային համագործակցություններին ԱլԳ հետազոտողների և կրթական ծառայություններ տրամադրողների մասնակցությանը սատարում, որպեսզի նրանք եվրոպական նախաձեռնություններում ու նախագծերում ներկայացված լինեն նույնքան, որքան այլ եվրոպական հետազոտական և կրթական համայնքները:

Գործունեության ուղղություններ

  • Հետազոտությունների և կրթության համար նախատեսված բարձր թողունակությամբ ցանցային ենթակառուցվածքների ձեռք բերում և մատակարարում, ինչպես նաև համաեվրոպական GÉANT ցանցին դրա տրամաբանական ինտեգրման ապահովում.
  • GÉANT-ից զատ նաև այլ ծառայությունների մատուցում, որոնք աջակցում են հետազոտական և կրթական համայնքների՝ ռեսուրսների մատչելիության և ցանցում համատեղ աշխատանքի կարիքներին.
  • Դասընթացների, սեմինարների և մենթորական ծրագրերի հասանելիություն` գիտելիքների պաշարի և փոխհարաբերությունների ստեղծման համար, որոնք աջակցում են շահառու գործընկերների կայունությանը և ծրագրի նպատակներին հասնելու նրանց կարողությանը.
  • Համաժողովների, օգտատերերի համայնքների իրազեկման և այլ գործողությունների կազմակերպում` տարբեր շահագրգիռ կողմերի շրջանում ծրագրի, դրա գործընկերների, ձեռքբերումների և օգուտների ճանաչելիության բարձրացնման, ինչպես նաև գիտելիքների փոխանակման և մարդկային ցանցերի ստեղծման համար:

https://www.eapconnect.eu

https://www.facebook.com/EaPConnectProject 

https://twitter.com/eapconnect_news


Նորություններ

Ցուցադրել բոլորը

Միջոցառումներ

Առաջիկայում սպասվող միջոցառումներ չկան

Ցուցադրել բոլորը