EGOV4Ukraine

Ուկրաինա
  • Տևողություն: 2016-2020
  • ԵՄ ներդրում: €5.8 մլն եվրո

EGOV4Ukraine-ն էլեկտրոնային կառավարման պատուհան է (5.8 մլն եվրո), որը «U-lead՝ Եվրոպայի հետ» (2016-2020թթ.) ապակենտրոնացման ծրագրի մաս է կազմում, և որն էլեկտրոնային կառավարման համապարփակ ու արդյունավետ լուծումներ է առաջարկում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ապակենտրոնացված հանրային ծառայությունների մատուցմանն աջակցելու նպատակով: