«EU4Digital» ծրագրի կողմից պատրաստված սույն փաստաթղթում ներառված են Արևելյան գործընկեր երկրների թվային հմտությունների բացերի չափման և կանխատեսման գոյություն ունեցող պրակտիկաների վերաբերյալ ամփոփ նկարագրությունը, ինչպես նաև առաջարկություններ՝ ԵՄ պրակտիկաներին համապատասխանեցված չափման և կանխատեսման ընդհանուր մեթոդաբանության ներդրման վերաբերյալ:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը