ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზარი

ინტერნეტის და ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით ჩვენი სამყაროს გარდაქმნის პერიოდში, ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზარი (DSM) წარმოადგენს ევროკომისიის 10 პოლიტიკური პრიორიტეტიდან ერთ-ერთს, და მისი მიზანია რაც შეიძლება უკეთ ხელმისაწვდომი გახდეს ონლაინ სამყარო ცალკეული ადამიანებისა და ბიზნესისთვის.

ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის შესაბამისობა ციფრულ ერასთან მოითხოვს უსარგებლო სარეგულაციო ბარიერების მოშლას და ცალკეული ეროვნული ბაზრებიდან ევროკავშირის მასშტაბის ერთ, საერთ წესებზე გადასვლას.
ამ ნაბიჯების საშუალებით შესაძლებელია ევროკავშირში ეკონომიკური ზრდის, სამუშაო ადგილების შექმნის, კონკურენციის, ინვესტირების და ინოვაციების მხარდაჭერა წელიწადში 415 მილიარდი ევროთი.

ევროკავშირის ერთიანი ციფრული ბაზრის სტრატეგიას სამი დასაყრდენი აქვს:

  1. ხელმისაწვდომობა: მომხმარებლებისა და ბიზნესისთვის ციფრული საქონლის და მომსახურების უკეთესი ხელმისაწვდომობა ევროპის მასშტაბით;
  2. გარემო: სათანადო გარემოს და ერთნაირი პირობების უზრუნველყოფა ციფრული ქსელებისა და ინოვაციური სერვისების სწრაფი განვითარების მიზნით;
  3. ეკონომიკა და საზოგადოება: ციფრული ეკონომიკის ზრდის პოტენციალის მაქსიმუმამდე გაზრდა.

წარმატების ისტორიები

ინფორმაცია არ მოიძებნა

იხილეთ ყველა