რატომ არის საჭირო აღმოსავლეთ პარტნიორობის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სარეგულაციო ჩარჩოს გაუმჯობესება? უფრო მნიშვნელოვანი ხომ არ არის ინოვაციის მხარდაჭერა ადგილებზე?

Scroll to Top