რა არის ციფრული ინოვაციის და სქეილაპ ინიციატივა და როგორ შეუძლია მას  დაეხმაროს ინოვაციებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში?

Scroll to Top