რას აკეთებს ინიციატივა EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში?

  • თარიღი: 24/04/20
  • გააზიარეთ:

ინიციატივას EU4Digital აქვს მოქმედების ხუთი მიმართულება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში:

  1. ზოგადი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონში, რაც ხელს უწყობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიურ ინოვაციებს ევროკავშირის ნორმების და საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე. ეს მოიცავს საუკეთესო პოლიტიკის და პრაქტიკის განსაზღვრას და გაზიარებას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების კვლევის შედეგების და რეკომენდაციების საფუძველზე.
  2. ზოგადი ტრენინგის პაკეტების შემუშავება ეკოსისტემის მონაწილე მხარეების ძირითადი ჯგუფების საჭიროებებისთვის რეგიონში (პოლიტიკოსები, ICT ინოვაციის ინფრასტრუქტურული ორგანიზაციები, კომპანიები, რომლებიც უკავშირდება ან არ უკავშირდება ICT-ს).
  3. ინოვაციის ეკოსისტემის მონაწილეთა ქსელური აქტივობის ხელშეწყობა რეგიონის ქვეყნებთან და ევროკავშირთან, ქსელური აქტივობის ღონისძიებებით და სასწავლო ვიზიტებით. ყოველწლიური Start-EaP კვირეულის დაარსება მთავარ Start-up Europe ღონისძიებასთან სინქრონულად.
  4. Start-up Europe ქსელების და პლატფორმების გაფართოება აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვეყნების მოცვის მიზნით. ეს მოიცავს, მაგალითად ორგანიზაციებს ევროპის მეწარმეთა ქსელი, ევროპის მეცენატი ინვესტორები და აქსელერატორების ასამბლეა. შემდეგი ნაბიჯის ფარგლებში ინიციატივა EU4Digital შეაფასებს ICT-ზე დამყარებული თანამშრომლობის დამატებითი ფუნქციური შესაძლებლობების საჭიროებას ICT-დაკავშირებულ ტექნოპარკებს შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, და დანერგავს მათ საჭიროების მიხედვით.
  5. პოპულარიზაციის კამპანიების ჩატარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ცნობიერების ასამაღლებლად საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების შესახებ.
  6. ჩატარდება „ბაზრის შეფასება ციფრული ინოვაციის და სქეილ-აფ ინიციატივისთვის (DISC) აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში“ ციფრულ ინოვაციებში არსებული საინვესტიციო ხარვეზების გამოსასწორებლად და ციფრული სტარტაპების საწარმოო მასშტაბების გასაძლიერებლად რეგიონში. ბაზრის შეფასება დაეხმარება ევროკომისიას საინვესტიციო ხარვეზების დადგენაში და იქნება საფუძველი DISC-ის მსგავსი ინიციატივის (რომელიც პირველად ევროკავშირის ქვეყნებში დაიწყო) დანერგვის განსახილველად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

ბარათები

იხილეთ ყველა