Müştərək Elmi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanan bu sənəddə 1995-2015-ci illər arasında Avropada iş yerlərinin vəzifə, metod və alətlərindəki dəyişiklikləri araşdırılaraq tapşırıqların yerinə yetirilməsinin ortalama intensivliyində müşahidə olunan dəyişikliklərin iş yerləri üzrə məşğulluq payındakı dəyişikliklərin, yaxud iş yerləri və ya hər ikisində tapşırıqların məzmunundakı dəyişikliklərin nəticəsinin olub-olmadığını daha yaxşı anlamağa cəhd edilir. Avropada İş Şəraitinə dair Sorğunun birləşdirilmiş təhlilinin və Avropa İş Yerlərinin monitorinq məlumatlarının əsas nəticələri göstərir ki, digərləri ilə müqayisədə daha çox sosial tapşırıq məzmunlu iş yerləri genişlənmişdir, lakin bu, həmin müddətdə həmin işlərdə (və digərlərində) insanların faktiki olaraq yerinə yetirdiyi sosial tapşırıqların azalmasının əksinə olaraq ortaya çıxır. Oxşar ziddiyyətli tendensiyanı mürəkkəb və daxili dəyişikliklər əks istiqamətlərdə baş verdiyi zaman müntəzəm tapşırıqlar baxımından da müşahidə etmək mümkündür: tərkibin cüzi azalmasına baxmayaraq, iş yerlərində bərqərar olunmuş rejimin ümumi səviyyələrində faktiki artım qeydə alınır. Bu nəticələrin təsiri, texnoloji dəyişikliyin məşğulluğa təsiri ilə bağlı mövcud debat kontekstində müzakirə olunur.