რას ნიშნავს კონკრეტულად “ნდობა და უსაფრთხოება” ციფრულ სფეროში? ეს მხოლოდ კიბერუსაფრთხოებას გულისხმობს?

  • თარიღი: 22/04/20
  • გააზიარეთ:

ნდობა წარმოადგენს უმთავრეს კონცეფციას, რომელიც ჩვენს საზოგადოებას ფუნქციონირების საშუალებას აძლევს. ეს კონცეფცია შეიძლება გადატანილი იყოს ციფრულ სამყაროში და მოგვცეს ნდობის ჩამოყალიბების საშუალება სხვებთან ერთად. ამ კონტექსტში კიბერუსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ მექანიზმების და ტექნოლოგიების ფლობა, რომლებიც რეალურად გვაძლევს ამ ნდობის ჩამოყალიბების საშუალებას, ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ამ მექანიზმების უსაფრთხოდ გამოყენების უნარი.

ციფრული უსაფრთხოების სერვისები და ციფრული საიდენტიფიკაციო სერვისები ეხმარება თანამედროვე საზოგადოებებს და საწარმოებს სოციალური და ბიზნეს- ურთიერთობების დაჩქარებაში და ქვეყნებს შორის ნდობის ჩამოყალიბებაში; ისინი ასევე ეხმარება ადამიანებს და კომპანიებს აამაღლონ ეფექტიანობა უფრო დაბალი საოპერაციო ხარჯებით და იმუშაონ ნამდვილად ციფრულ სფეროში.

ციფრული ხელმოწერის და ელექტრონული საიდენტიფიკაციო სერვისები არის ორი იმ ძირითადი პროდუქტებიდან, რომლებიც აჩქარებს ციფრულ ურთიერთობას მონაწილეებს შორის, მაგალითად, საჯარო სერვისებში, გადასახადების გადახდისას ან იურიდიული კონტრაქტების ხელმოწერისას.

პროგრამის EU4Digital მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი ნაწილია ციფრული ნდობა და კიბერუსაფრთხოება – ისინი საშუალებას აძლევს ციფრული ეკონომიკის და საზოგადოების ყველა სხვა ასპექტს მოიტანოს სარგებლობა უსაფრთხო გზით.


ბარათები

იხილეთ ყველა