როგორ ეხმარება ელექტრონული იდენტიფიკაციის (eID) და სანდოობის სერვისები ციფრული სფეროს განვითარებას?

Scroll to Top