რა არის სახელმწიფოთაშორისი ე-ვაჭრობის საპილოტე პროექტი? რომელი ქვეყნები არიან ჩართული და რა კეთდება კონკრეტულად? შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მომავალ წლებში ეს სასარგებლო პროექტი ყველა ქვეყანაში განხორციელდება?

  • თარიღი: 24/04/20
  • გააზიარეთ:

საპილოტე საქმიანობის მიზანია ტრანსსასაზღვრო მონაცემთა გაცვლის ტესტირება რამდენიმე სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციას შორის ე-მიწოდების გადაწყვეტის გამოყენებით, ელექტრონული მონაცემთა და დოკუმენტების უსაფრთხო გაცვლის არხით. აღნიშნულის მიზანია გაირკვეს, სრულად ფუნქციონირებადი იქნება თუ არა მონაცემთა ამგვარი გაცვლა შემდეგი პერსპექტივებიდან:

  • ტექნიკური. ტესტირება იმის გასარკვევად, თუ რამდენად მიღწევადია ოპერაციული თავსებადობა და არსებობს თუ არა ტექნიკური ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის ამ გადაწყვეტის გამოყენებას ტრანსსასაზღვრო დონეზე. 
  • საკანონმდებლო. საკანონმდებლო გარემოს პირველადი მიმოხილვა, რათა განისაზღვროს, საჭიროა თუ არა ცვლილებები ეროვნულ კანონმდებლობაში გადაწყვეტის სრულად ამოქმედებისთვის საკანონმდებლო თვალსაზრისით.
  • საორგანიზაციო. პასუხისმგებელი უწყებების და საჭირო საორგანიზაციო/ინსტიტუციური ცვლილებების განსაზღვრა გადაწყვეტის სრულად ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად როგორც ეროვნულ, ისე ტრანსსასაზღვრო დონეზე.

საპილოტე პროექტის დამთავრების შემდეგ, პროგრამამ EU4Digital გასცა რეკომენდაციები საჭირო ცვლილებების გასატარებლად ზემოაღნიშნულ სფეროებში, რათა გადაწყვეტილება სრულად განხორციელდეს, და გახდეს სრულად ფუნქციონირებადი და იურიდიულად სავალდებულო.

განხორციელდა ე-მიწოდების ორი საპლოტე პროექტი, ერთი – აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის ქვეყნებს – უკრაინას და პოლონეთს, ხოლო მეორე – აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს – სომხეთს და უკრაინას შორის. გაიგეთ, თუ როგორ ჩატარდა ე-მიწოდების გადაწყვეტის ტესტირება უკრაინაში. ქაღალდის ჯაჭვის გაწყვეტა: ევროკავშირი ხსნის ვაჭრობის ციფრულ გზას უკრაინაში

პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებმა ასევე მოაწყვეს ვირტუალური ვიზიტები ობიექტებზე საპილოტე მეთოდოლოგიებზე დაკვირვებისთვის; ეს დაეხმარა ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას კონკრეტული მეთოდოლოგიების დასანერგად მათ ქვეყანაში.


ბარათები

იხილეთ ყველა