რა არის სახელმწიფოთაშორისი ე-ვაჭრობის საპილოტე პროექტი? რომელი ქვეყნები არიან ჩართული და რა კეთდება კონკრეტულად? შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მომავალ წლებში ეს სასარგებლო პროექტი ყველა ქვეყანაში განხორციელდება?

  • თარიღი: 24/04/20
  • გააზიარეთ:

საპილოტე საქმიანობის მიზანია საზღვრებს შორის მონაცემთა გაცვლის ტესტირება რამდენიმე სახელმწიფო და კერძო უწყებას შორის eDelivery გადაწყვეტის გამოყენებით. მისი მიზანია განსაზღვროს, არის თუ არა მონაცემთა ამგვარი გაცვლა სრულად ფუნქციონირებადი შემდეგ სფეროებში:

  • ტექნიკური. ტესტი ოპერაციული თავსებადობის შესამოწმებლად და ტექნიკური ბარიერების არსებობაზე, რომლებიც ხელს უშლის მოცემული გადაწყვეტის გამოყენებას სახელმწიფოთაშორის დონეზე. 
  • საკანონმდებლო. საპილოტე საქმიანობის განმავლობაში ჩატარდება პირველადი საკანონმდებლო გარემოს მიმოხილვა და ჩამოყალიბდება დროებითი გარემო, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება გაცვლილი მონაცემების კანონმდებლობასთან შესაბამისობა (ეს შეიძლება მოხდეს ურთიერთგაგების მემორანდუმის ან სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულების ხელმოწერით).
  • საორგანიზაციო. განსაზღვრული უნდა იყოს პასუხისმგებელი უწყებები და განხორციელებული უნდა იყოს საორგანიზაციო/ინსტიტუციური ცვლილებები.

საპილოტე პროექტის დამთავრების შემდეგ, პროგრამის EU4Digital გუნდი შეკრებს მონაწილე კომპანიების/სამთავრობო უწყებების მოსაზრებებს და მოამზადებს რეკომენდაციებს საჭირო ცვლილებებისთვის ზემოხსენებულ სფეროებში, იმისათვის, რომ გადაწყვეტა დაინერგოს სრული მასშტაბით, დაიწყოს სრულად ფუნქციონირება, და იყოს იურიდიულად სავალდებულო.

განხორციელდება ორი eDelivery საპილოტე პროექტი, ერთი აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის ქვეყნებს – უკრაინას და პოლონეთს შორის, მეორე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს – მოლდოვას და ბელარუსს შორის.

ორგანიზებული იქნება ობიექტებზე ვიზიტები პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის საპილოტე გადაწყვეტების მიმოხილვის მიზნით, რაც მათ მისცემს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას კონკრეტული გადაწყვეტების დასანერგად საკუთარ ქვეყანაში.


ბარათები

იხილეთ ყველა