რა არის ციფრული სატრანსპორტო დერეფანი (ტვირთის ტრანსპორტირების შესახებ ელექტრონული ინფორმაციის (eFTI) დანერგვა)?

Scroll to Top