Համատեղ հետազոտական կենտրոնի պատրաստած աշխատանքային փաստաթուղթը նորագույն տվյալներ է ներկայացնում աշխատաշուկաներում տեխնոլոգիական նորամուծությունների հետևանքների վերաբերյալ՝ հիմնվելով ուսումնական գրականության վրա, ինչպես նաև քննարկում է քաղաքականության արդյունքում ի հայտ եկած մարտահրավերները՝ քաղաքականության արձագանքման օրինակներով հանդերձ: Կարևորագույն եզրակացություններից մեկն այն է, որ մինչև վերջերս տեխնոլոգիական փոփոխությունները քիչ ազդեցություն են ունեցել աշխատատեղերի համախառն թվաքանակի վրա, բայց աշխատատեղերի էական վերակառուցման են հանգեցրել: Սա երեք հիմնական մարտահրավեր է ենթադրում եվրոպական աշխատաշուկայի համար: Առաջին. թվայնացումը փոփոխություններ է առաջ բերում հմտությունների նկատմամբ պահանջներում, իսկ շուկաների փոխակերպման պայմաններում աշխատուժի ճակատագիրը նշանակալիորեն կախված է այդ փոփոխություններին համընթաց շարժվելու նրանց ունակությունից: Երկրորդ. թվայնացումը զուտ տեխնոլոգիական գործընթաց չէ, այլ զուգահեռ գործընթաց է պահանջում՝ կազմակերպական փոփոխությունների տեսքով: Երրորդ. թվայնացումն ուղեկցվում է այլընտրանքային աշխատանքային պայմանավորվածությունների մասնաբաժնի մեծացմամբ, ինչը կապված է աութսորսինգի, ստանդարտացման, մասնատման և առցանց հարթակների ավելացմամբ: Այս այլընտրանքային աշխատանքային պայմանավորվածությունները ինչպես նոր հնարավորություններ, այնպես էլ՝ նոր մարտահրավերներ են ենթադրում: Այս մարտահրավերները եվրոպական, ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում համարժեք քաղաքական արձագանքի կարիք ունեն որոնք աշխատանքային փաստաթղթում նկարագրված են կրթության և վերապատրաստման քաղաքականության, աշխատուժի շուկայում ակտիվ քաղաքականության, եկամտային քաղաքականության, հարկային համակարգերի և տեխնոլոգիական քաղաքականության մասով:


գրադարան

Ցուցադրել բոլորը