Զարգացրեք ձեր բիզնեսն առցանց տիրույթում. ՎԶԵԲ-ի վեբ-ուղեցույցը թվային տեխնոլոգիաների անցնող ՓՄՁ-ների համար

  • Ամսաթիվ: 13/09/21
  • Կիսվել:

ՁերբիզնեսնառցանցտիրույթտեղափոխելումասինուղեցույցըհասանելիէՎերակառուցմանևզարգացմանեվրոպականբանկի (ՎԶԵԲ) նորառցանցհարթակում, որըներառումէիրավականևգործարարուղեցույցներևնախատեսվածէարևելյանգործընկերերկրներիմիկրո, փոքրևմիջինձեռնարկություններինաջակցելուև COVID-19 համավարակիցհետոիհայտեկածնորմարտահրավերներիննրանցդիմակայունությունըբարձրացնելուհամար:

Բիզնեսի ռազմավարության, անձնակազմի և ֆինանսների ուղղությամբ աջակցությունից զատ, կայքն առաջարկում է «Զարգացրեք ձեր բիզնեսն առցանց տիրույթում» թեմայով հինգ ուղեցույց, այդ թվում.

  • Անցում թվային տեխնոլոգիաների. առավելություններ ձեր բիզնեսի համար.
  • Ինչպե՞ս կարող եմ թվայնացնել իմ բիզնեսը.
  • Առցանց առք ու վաճառք.
  • Օրենսդրական պահանջներ ձեր առցանց բիզնեսի համար.
  • ՏՏ աջակցություն և ռիսկերի կառավարում:

Ուղեցույցներին աջակցող ձևանմուշներն օգնում են օգտվողներին հասկացություններն իրենց ամենօրյա գործառնություններում կիրառելու հարցում:

Ուղեցույցը ներառում է լոգիստիկայի և տրանսպորտի ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների անցման մասին դեպքի ուսումնասիրություն:

Կայքը պարունակում է նաև երեք առանձին էջեր՝ Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի համար, որոնք տեղական լեզվով խորհրդատվություն են տրամադրում հատուկ այդ երկրների համար:

Իմացիր ավելին

Մամուլի հաղորդագրություն

ՎԶԵԲ առցանց ռեսուրսը՝ ՓՄՁ-ների համար

Զարգացրեք ձեր բիզնեսն առցանց տիրույթում

Առանձին երկրների էջեր՝ Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի համար

Նորություններ

Ցուցադրել բոլորը