EU4Digital proqramı Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal innovasiya və miqyasın artırılmasına dair təşəbbüsü ilə bağlı bazarın qiymətləndirilməsini həyata keçirəcək

  • Tarix: 23/04/20
  • Paylaş:

Avropa İttifaqı rəqəmsallaşdırma sahəsində çalışan startaplar və KOM-ların maliyyəyə və Aİ bazarlarına daha asan və daha yaxşı çıxış əldə etməsinə və Aİ-nin innovasiya ekosistemi ilə əlaqələri gücləndirməyə yardım etməklə 2020-ci ildən sonra Şərq Tərəfdaşlığı üzrə siyasətə uyğun olaraq Rəqəmsal innovasiya və miqyasın artırılmasına dair təşəbbüsün (DISC) Şərqi tərəfdaş ölkələrə qədər genişləndirilməsini dəstəkləyir.

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün EU4Digital Proqramı “Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal innovasiya və miqyasın artırılmasına dair təşəbbüs üzrəbazarın qiymətləndirilməsi (DISC tədqiqatı)” adlı yeni fəaliyyətinin icrasına başlamışdır. Qiymətləndirmə zamanı Şərqi tərəfdaş ölkələrində rəqəmsal, habelə yüksək texnoloji innovativ startaplar üçün investisiya mühiti bazarının təhlili aparılacaq.

Sözügedən fəaliyyətin icrasına rəqəmsal innovasiyalarda sərmayələr ilə əlaqədar boşluqların aradan qaldırılmasına və regionda rəqəmsallaşdırma sahəsində çalışan startapların miqyasının genişləndirilməsinə dəstək verməyə yönəlmiş Mərkəzi, Şərqi və Cənub-şərqi Avropada Rəqəmsal innovasiya və miqyasın artırılmasına dair təşəbbüs (DISC) təkan vermişdir.

Bu yanaşmalara əsaslanaraq Avropa Komissiyası Şərqi tərəfdaş ölkələrində oxşar təşəbbüsə ehtiyacı və onun icrasının mümkünlüyünü qiymətləndirməyi planlaşdırır. Bazarın qiymətləndirilməsi sayəsində Avropa Komissiyası sərmayə qoyuluşunda boşluqları müəyyənləşdirə biləcək. Bu qiymətləndirmə eyni zamanda Şərq Tərəfdaşlığı üzrə DİSC təşəbbüsünə oxşar təşəbbüslərin hazırlanması üçün baza rolunu oynayacaq.

EU4Digital proqramının Şərqi tərəfdaş ölkələri üzrə DISC adlı tədqiqatı xüsusi olaraq aşağıdakı fəaliyyətlərə yönələcək:

  • Bazardakı mövcud boşluqların müəyyənləşdirilməsi.
  • Xüsusi müəssisə kapitalı fondlarının əsas investisiyaları barədə ümumi məlumatların təmin olunması.
  • Dövlət sektorunun əsas investisiya proqramları barədə ümumi məlumatların təmin olunması.
  • Sərmayələr baxımından bazarda mövcud olan çatışmazlıqlara dair əsas məlumatların təmin olunması.
  • Rəqəmsal, habelə yüksək texnoloji startapların maliyyəyə çıxış imkanının artırılmasına dair tövsiyələrin təmin olunması.
  • Regionda rəqəmsal, eləcə də yüksək texnoloji startapların böyüməsinə və miqyasının genişləndirilməsinə daha yaxşı dəstək vermək üçün maliyyə alətlərinin istifadəsinə dair tövsiyələrin təmin olunması.

Şərqi tərəfdaş ölkələrindəki DISC tədqiqatı mövcud məlumat resurslarının və bazarın əsas maraqlı tərəfləri ilə müsahibələr zamanı toplanan yerli tədqiqat məlumatlarının təhlili əsasında aparılacaq və ölkə səviyyəsində keçiriləcək məsləhətləşmələr vasitəsilə təsdiqlənəcəkdir. Tədqiqatın 2020-ci ilin yayında sona çatdırılması planlaşdırılır.

Daha ətraflı məlumat: DISC-in icrasına başlanılıb