პროგრამის EU4Digital ციფრული უნარების ქსელის ღონისძიება

  • თარიღი: 26/02/21 – 26/02/21
  • გააზიარეთ:

2021 წლის 26 თებერვალს პროგრამა EU4Digital აწყობს ციფრული უნარების ქსელის ღონისძიებას.

ღონისძიებაზე განიხილავენ ციფრული უნარების პოპულარიზაციის კამპანიის კონკრეტულ ელემენტებს და მათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების წარმომადგენლებთან შეათანხმებენ. ღონისძიებაზე განხილული იქნება ასევე ტრენინგები, კონფერენციები, სასწავლო ვიზიტები და მათ ჩასატარებლად შემოთავაზებული ვადები.

ციფრული უნარების პოპულარიზაციის კამპანიები ჩატარდება მომავალ თვეებში, და მათი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება პროგრამის EU4Digital საქმიანობის შედეგების და მისი გავლენის შესახებ ამ სფეროში. ამიტომ ამ ღონისძიებაზე, რომელიც ტარდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის, განიხილავენ და შეათანხმებენ  პოპულარიზაციის კამპანიის მთავარ პრინციპებს და კამპანიების საშუალებით ცნობიერების ამაღლებას ციფრული უნარების თაობაზე შესაბამის ქვეყნებში. მთავარ საკითხებს და მოსაზრებებს მონაწილეებს გააცნობს პროგრამის EU4Digital კომუნიკაციის გუნდის წარმომადგენელი.

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კამპანიის ძირითადი თემის განსაზღვრას და მის განხილვას იმ პრობლემების გათვალისწინებით, რომლებიც ყველაზე მეტად აინტერესებს სამიზნე აუდიტორიას; გარდა ამისა, განსაზღვრავენ კამპანიის მესიჯებს და მათი ცნობადობის გაზრდის სხვადასხვა მეთოდებს და ტექნოლოგიებს. პროგრამა EU4Digital ხელს უწყობს ციფრული უნარების განვითარებას და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიურ ინოვაციებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სხვადასხვა სახის აქტივობების, კერძოდ, ტრენინგების, კონფერენციების და ქსელური ღონისძიებების ორგანიზების საშუალებით.

მოვლენები

იხილეთ ყველა