Ինչո՞վ են զբաղվում կարգավորողները: Չէ՞ որ վերջիններս պետական մարմիններ են: Ինչո՞ւ պետք է դրանք անկախ լինեն

  • Ամսաթիվ: 22/04/20
  • Կիսվել:

Ազգային կարգավորող մարմինները (ԱՀՏ) ազգային օրենսդրությամբ գործող կառույցներ են, որոնք լիազորված են կարգավորիչ գործառույթներ իրականացնել էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտում: Այս պետական մարմինները հավասարակշռություն են ապահովում արդյունավետ մրցակցության խթանման, ներդրումների ու սպառողների շահերի միջև՝ հաշվի առնելով էլեկտրոնային հաղորդակցության շուկաների, ծառայությունների և ցանցերի զարգացումը: Այսպիսով, կարգավորող մարմինները պետք է իրավական տեսանկյունից անջատ, իսկ գործառութային տեսանկյունից առանձին գործեն մյուս բոլոր գերատեսչություններից, որոնք կարող են անհարկի ազդեցություն ունենալ իրենց վրա, քանզի անկախությունը և անաչառ որոշումների կայացումն արդյունավետ գործառնող կարգավորիչ համակարգի հիմնարար տարրերն են:

«EU4Digital» ծրագիրն աջակցում է Արևելյան գործընկերության երկրներում ԱՀՏ-ների անկախության ամրապնդմանը՝ վերջնարդյունքում Արևելյան գործընկերության առնվազն հինգ երկրներում էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտի անկախ ազգային կարգավորող մարմիններ ունենալու նպատակով:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը