Դուք փոխգործելիությունը որպես հիմնական առաջնահերթություն եք առանձնացնում, բայց ի՞նչ է այն նշանակում և ի՞նչ նշանակություն կարող է ունենալ ինձ համար՝ որպես հիվանդի

  • Ամսաթիվ: 22/04/20
  • Կիսվել:

Փոխգործելիությունը տարբեր համակարգերի, կազմակերպությունների կամ երկրների՝ առողջապահական տեղեկատվությամբ փոխանակվելու և այն իմաստալից օգտագործելու ունակությունն է: Դա նշանակում է, որ մասնակիցները պետք է ունակ լինեն ճիշտ ընկալել և մեկնաբանել համատեղ օգտագործվող տեղեկատվությունը, ինչը հիմնականում ենթադրում է նույնատիպ չափորոշիչների ու գործընթացների օգտագործում՝ էլեկտրոնային առողջապահական ծառայություններ մատուցելու համար:

Փոխգործելիությունը հատկապես կարևոր նշանակություն ունի առողջապահության հատվածում, քանի որ այս ոլորտը տարասեռ է ու բարդ և ընդգրկում է բազմազան դերակատարների՝ սկսած մատակարարներից մինչև հիվանդների բարդ խմբեր, որոնք այցելում և, հավանական է, գրանցվում են բազմաթիվ առողջապահական հաստատություններում: Ավելին, քանի որ ազգային կառավարությունները հանրային ծառայությունների լայն ընտրանի են առաջարկում, յուրաքանչյուր առողջապահական համակարգ հաճախ բաղկացած է լինում մասնավոր ու հանրային ծառայությունների յուրօրինակ խառնուրդից, որոնք ևս հաճախ վատ ինտեգրված են լինում: Առողջապահական ծառայություն տրամադրողը կարող է առաջարկել հատուկ տեսակի ծառայություններ, և այդպիսով գործ ունենալ հիվանդների ենթաբազմության ու նրանց մասին տեղեկությունների հետ, ինչը հաստատությունների միջև լավ զարգացած փոխգործելիություն է պահանջում` հիվանդի ընդհանուր պատկերով կիսvելու համար: Միջազգային ասպարեզում և ԵՄ անդամ պետությունների միջև կան նաև այլ խնդիրներ, երբ առողջապահական համագործակցությանը հաճախ խոչընդոտում են օգտագործվող էլեկտրոնային առողջապահության բառարանի տարբերությունները և նույն հասկացությունների տարբեր մեկնաբանությունները, ինչը խանգարում է արդյունավետ միջսահմանային համագործակցությանը:

Փոխգործելիության բացակայությունը տարբեր խնդիրներ է առաջ բերում քաղաքացիների համար, երբ վերջիններս փորձում են առողջապահական ծառայություններ ստանալ տարբեր հաստատություններում և երկրներում: Հետևաբար, փոխգործելիությունը կնպաստի Արևելյան գործընկերության երկրներում յուրաքանչյուր քաղաքացու առողջության բարելավմանը: 10 տարվա կտրվածքով մեր տեսլականն այն է, որ A երկրի քաղաքացու՝ B երկրում շտապ օգնության կարիք ունենալու դեպքում բուժաշխատողներն անմիջապես ստանան տեղեկատվություն այն մասին, թե տվյալ հիվանդը որ դեղամիջոցների նկատմամբ է զգայուն կամ ալերգիկ: Հիվանդի առողջական վիճակի մասին այս ամփոփագիրը վճռական նշանակություն ունի առողջապահության ոլորտին բնորոշ կյանքի և մահվան շուրջ անհապաղ ընտրություն կատարելիս:


քարտեր

Ցուցադրել բոլորը