აღმოსავლეთ პარტნიორობა

აღმოსავლეთ პარტნიორობა წარმოადგენს ერთობლივ პოლიტიკურ  ინიციატივას, რომლის მიზანია ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებს და მის ექვს აღმოსავლეთ მეზობელს შორის, ესენია: სომხეთიაზერბაიჯანიბელარუსისაქართველომოლდოვის რესპუბლიკა​ და უკრაინა. ევროკავშირის ურთიერთობები მის მეზობლებთან წარიმართება ევროკავშირის გლობალური სტრატეგიის და განახლებული ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ხელმძღვანელობით, რომელებიც მოუწოდებს, რომ საჭიროა ორიენტირება ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობლების სტაბილურობის და სიცოცხლისუნარიანობის გაუმჯობესებაზე. 

ამ ჩარჩოს ფარგლებში არსებობს ერთობლივი ვალდებულება, რომლის მიხედვით  რეალური შედეგები უნდა მოუტანონ მოქალაქეებს მთელ რეგიონში.

მიმდინარე გეგმის საფუძველზე სახელწოდებით 20 შედეგი 2020 წლისთვის, 2020 წლის 18 მარტს მიღებული იქნა გრძელვადიანი პოლიტიკური ამოცანების ახალი სერია – ერთობლივი კომუნიკაცია „„სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერება – აღმოსავლეთ პარტნიორობა, რომელსაც შედეგები მოაქვს ყველასთვის”; ამ კომუნიკაციაში ზოგადად არის მოცემული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ამოცანები 2020 წლის შემდეგ, და დასახულია ღონისძიებები სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერების, მდგრადი განვითარების მხარდაჭერის და საზოგადოებისთვის რეალური შედეგების მოტანის მიზნით.

ეს ამოცანები შემდეგი ხუთი პრიორიტეტის საფუძველზეა ჩამოყალიბებული:

 • პარტნიორობა, რომელიც ქმნის
  ერთად სიცოცხლისუნარიანი, მდგრადი და ინტეგრირებული ეკონომიკისთვის
 • პარტნიორობა, რომელიც იცავს
  ერთად ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების, სამართლებრივი სახელმწიფოსა და უსაფრთხოებისათვის
 • პარტნიორობა, რომელიც გარემოზე ზრუნავს
  ერთად გარემოს და კლიმატის სიცოცხლისუნარიანობისკენ
 • პარტნიორობა, რომელიც აკავშირებს
  ერთად სიცოცხლისუნარიანი ციფრული ტრანსფორმაციისკენ
 • პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
  ერთად სიცოცხლისუნარიანი, სამართლიანი და ინკლუზიური საზოგადოებებისკენ

სიცოცხლისუნარიანი ციფრული ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა მკაფიოდ არის განსაზღვრული, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ძირითადი პრიორიტეტი 2020 წლის შემდეგ: „ევროკავშირის სამეზობლოში მძლავრი ციფრული ინფრასტრუქტურის არსებობა ხელს შეუწყობს ზრდას და წარმართავს მდგრად განვითარებას. ამ თვალსაზრისით, ევროკავშირი განაგრძობს ინვესტირებას პარტნიორი ქვეყნების ციფრულ ტრანსფორმაციაში, ევროკავშირის კანონმდებლობის და სათანადო პრაქტიკის შესაბამისად, და გაააქტიურებს ზედმიწევნით ინოვაციური ციფრული სტარტაპების მხარდაჭერას რეგიონში. ევროკავშირი განაგრძობს პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერას და დაეხმარება მათ კიბერუსაფრთხოების მუქარისადმი მდგრადობის საკითხებში“.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ  ბმული.


წარმატების ისტორიები

ერთი კლიკი ევროპულ ბაზრამდე — როგორ ეხმარება ევროკავშირი საქართველოს ელექტრონული კომერციის განვითარებაში

ყველაფერი სამი ახალგაზრდა ქალით დაიწყო. 2016 წლის შემოდგომაზე დაფუძნებული „რკო“, რომელიც ბავშვის სამოსს აწარმოებს, თავიდან მცირე საწარმო იყო…

საქართველო | 19/10/21

იხილეთ ყველა