აღმოსავლეთ პარტნიორობა

აღმოსავლეთ პარტნიორობა წარმოადგენს ერთობლივ პოლიტიკურ  ინიციატივას, რომლის მიზანია ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებს და მის ექვს აღმოსავლეთ მეზობელს შორის, ესენია: სომხეთიაზერბაიჯანიბელარუსისაქართველომოლდოვის რესპუბლიკა და უკრაინა. აღნიშნულ ფარგლებში ევროკავშირის  ურთიერთობებს მის მეზობლებთან ხელმძღვანელობს ევროკავშირის გლობალური სტრატეგია და გადასინჯული ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც მოუწოდებს, რომ საჭიროა ფოკუსირება ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობლების სტაბილურობის და სიცოცხლისუნარიანობის გაზრდაზე.

ამ ჩარჩოს ფარგლებში, არსებობს ერთობლივი ვალდებულება მოქალაქეებისთვის რეალური სარგებლის მოსატანად მთელ რეგიონში. აღმოსავლეთ პარტნიორობისადმი შედეგებზე მეტად ორიენტირებული მიდგომის მხარდასაჭერად, ევროკომისიამ და საგარეო საქმეთა ევროპულმა სამსახურმა განსაზღვრეს 20 ძირითადი შედეგი 2020 წლისთვის, მთელი რიგი ძირითადი ეტაპებით, რომლებიც უკვე მიღწეულია
2019 წლის მარტში. 

ამ ამოცანების შესასრულებლად თანამშრომლობა დაემყარა ოთხ ძირითად პრიორიტეტულ სფეროს, რომლებიც შეთანხმებული იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე 2015 წელს რიგაში:

  • ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები;
  • ინსტიტუტების გაძლიერება და სათანადო მმართველობა;
  • კავშირები, ენერგოეფექტურობა, გარემოს დაცვა და კლიმატის ცვლილება;
  • მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები.

ყველა სფეროში ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების უფრო ფართო სტრუქტურირებული მონაწილეობა, გენდერული თანასწორობის და
არა-დისკრიმინაციის, ასევე უფრო მკაფიო და მორგებული სტრატეგიული კომუნიკაციების გაძლიერება. ამ სტრატეგიული სამუშაო გეგმის მიზანია ევროკავშირის, წევრი სახელმწიფოების და ექვსი პარტნიორი ქვეყნის მუშაობის წარმართვა 2020 წლამდე იმ ერთობლივი ამოცანების საფუძველზე, რომლებიც შეთანხმებული იქნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის დაარსების შემდეგ პრაღის სამიტზე 2009 წლის მაისში.

გარდა ამისა, უფრო ფართო კონტექსტში აღმოსავლეთ პარტნიორობა მხარს უჭერს ძირითადი გლობალური პოლიტიკის მიზნების განხორციელებას, რომლებიც დასახული იქნა გაეროს 2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნებით და პარიზის შეთანხმებით კლიმატის ცვლილების საკითხებზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ბმულს.


წარმატების ისტორიები

იხილეთ ყველა