ინიციატივის EU4Digital საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების მიწვევა „ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპულ ალიანსში“ გაერთიანებისთვის მცირე და საშუალო საწარმოების საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდასაჭერად ციფრული ბაზრების განვითარების საკითხებზე.

  • თარიღი: 11/10/21 – 11/10/21
  • გააზიარეთ:

11 ოქტომბერს ინიციატივა EU4Digital აწყობს ვირტუალურ ექსკურსიას, რომელიც მხარს დაუჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის წარმომადგენლების ევროპულ ქსელში – ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპულ ალიანსში გაერთიანებას.

სესია იწვევს მონაწილეებს პრაქტიკული საუბრისთვის ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპულ ალიანსთან, ეს არის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების უდიდესი ევროპული ქსელი. ეს ქსელი პირველად წარმოდგენილი იქნა სპეციალურ ქსელურ ღონისძიებაზე, რომელიც მოეწყო თემაზე ექსპერტთა საზოგადოებების განვითარების და მისი ჩართულობის მხარდაჭერა პოლიტიკის დიზაინსა და განხორციელებაში – პოლიტიკის სფეროში „საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციის ეკოსისტემები სტარტაპების და სქეილაფებისთვის“.

კონსულტაციები გამიზნულია ასოციაციების და ორგანიზაციების კონკრეტულად შერჩეული ჯგუფისთვის, რომელიც ხელს უწყობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების/ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. შეხვედრის ამოცანაა სამიზნე ორგანიზაციების აღმასრულებელი პოტენციალის გაძლიერება შემდეგი საქმიანობის მხარდაჭერით: საერთაშორისო ბიზნეს-თანამშრომლობის შესაძლებლობების გამოყენება მათი წევრი მცირე და საშუალო საწარმოების მიერ; და პერსპექტივების შექმნა პოლიტიკასა და ეკოსისტემებთან დაკავშირებული საქმიანობის გასააქტიურებლად. აღნიშნული საქმიანობა განხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ციფრული ბაზრების განვითარების მიზნით.

ვირტუალურ ექსკურსიას ჩაატარებენ ინიციატივის „ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპული ალიანსის“ წარმომადგენლები, ხოლო ფასილიტატორი იქნება პროგრამის EU4Digital ICT ინოვაციების მიმართულების ხელმძღვანელი ანა პობოლი. კონსულტაცია მოიცავს შემდეგ საკითხებს: სერვისები, ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპული ალიანსის  და ევროპული ციფრული ინოვაციების კლუბის მიერ შემოთავაზებული პროექტები და პარტნიორობები. გარდა ამისა, კლუჟის საინფორმაციო ტექნოლოგიების კლასტერის აღმასრულებელი დირექტორი ანდრეი კელემენი მონაწილეებს გაუზიარებს ციფრული ბიზნეს-ასოციაციების დაკავშირების გამოცდილებას ბალკანეთის, შავი ზღვის და ბალტიკის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კლასტერების ქსელის (3B ICT Network) ფარგლებში, რომელიც ასევე ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპული ალიანსის წევრია.

ღონისძიების საბოლოო მიზანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორგანიზაციების ინტეგრაციის მხარდაჭერა ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპული ალიანსის ქსელში. აღნიშნული ხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და ევროკავშირის ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის ციფრული ბაზრების განვითარების მიზნით.

დეტალური დღის წესრიგი იხილეთ აქ. დამატებითი ინფორმაცია ციფრული მცირე და საშუალო საწარმოების ევროპული ალიანსის საქმიანობის, შესაძლებლობის და შესაბამისობის კრიტერიუმების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ აქ.  

მოვლენები

იხილეთ ყველა