EU4Digital-ը հրապարակել է արևելյան գործընկեր երկրների և ԵՄ-ի միջև էլեկտրոնային կոմերցիայի ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունները

 • Ամսաթիվ: 13/04/21
 • Կիսվել:

«EU4Digital» ծրագիրը հրապարակել է արևելյան գործընկեր երկրների և ԵՄ-ի միջև էլեկտրոնային կոմերցիայի ներդաշնակեցման վերաբերյալ իր առաջարկությունները: Առաջարկությունների ցանկը կազմվել է «EU4Digital» ծրագրի էլեկտրոնային առևտրի թեմատիկ ոլորտի ներքո իրականացվող էլեկտրոնային կոմերցիայի գործունեության շրջանակներում:

Զեկույցի ընդհանուր նպատակն արևելյան գործընկեր երկրների և ԵՄ-ի միջև էլեկտրոնային կոմերցիան երեք ոլորտներում՝ էկոհամակարգ, իրավական դաշտ և չափորոշիչներ, ներդաշնակեցնելու շուրջ առաջարկությունների ներկայացումն է: Առաջարկությունների նպատակն է՝

 • Վերացնել միջսահմանային էլեկտրոնային կոմերցիայի խոչընդոտները.
 • Ավելացնել միջսահմանային էլեկտրոնային կոմերցիայի ծավալները.
 • Բարձրացնել իրազեկվածությունը և երկրներին պատրաստել էլեկտրոնային կոմերցիայի ոլորտում ԵՄ 2021 թ. փոփոխություններին:

Առաջարկությունները մշակվել են EU4Digital-ի էլեկտրոնային կոմերցիայի փորձագետների և արևելյան գործընկեր երկրների տեղական փորձագետների կողմից` հետևյալ կերպ.

 • ԵՄ-ում իրերի դրության կամ ելակետային իրավիճակի սահմանում: Ելակետային մասը կառուցված է էլեկտրոնային կոմերցիայի արժեքային շղթայի շուրջ և նկարագրում է շուկայի համար ապրանքների մատակարարման, բաշխման և հետվաճառքային գործունեության մեջ ներգրավված խաղացողներին, տեղեկատվությունն ու գործունեությունը: Արժեքային շղթայում և ելակետային իրավիճակում նկարագրված են օրենսդրության, չափորոշիչների և էլեկտրոնային կոմերցիայի էկոհամակարգի ոլորտներում ավելի քան 100 հիմնական ասպեկտներ.
 • Արևելյան գործընկեր երկրներում էլեկտրոնային կոմերցիայի ոլորտում իրավիճակի վերլուծություն: Վերլուծությունն իրականացվել է հարցազրույցների, սեմինարների և հետազոտությունների միջոցով: Դրան մասնակցել են արևելյան գործընկեր երկրներից ավելի քան 50 շահագրգիռ կողմեր, ներառյալ նախարարություններ, մաքսային և հարկային մարմիններ, փոստային և նյութատեխնիկական ապահովման օպերատորներ, առևտրային հարթակներ, գործարար ասոցիացիաներ, տեղական փորձագետներ.
 • «EU4Digital» ծրագրի փորձագետների կողմից միջսահմանային էլեկտրոնային կոմերցիայի բացերի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիքի տրամադրում:
 • Ազգային շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների և մոտարկումների կազմակերպում.

ԵՄ պրակտիկաների հիման վրա առաջարկությունների մշակում՝ ուղղված էլեկտրոնային կոմերցիայի գործարքների ավելացմանը և էլեկտրոնային

 • կոմերցիայի գործառնության համար անհրաժեշտ օժանդակ միջոցների ձեռնարկմանը:

Ներկայացված առաջարկությունների արդյունքում կազմվել են վեց ազգային գործողությունների ծրագրեր, որոնք հետագա իրականացման հիմք են ստեղծում ի հաշիվ հետևյալի.

 • Արևելյան գործընկեր երկրների իշխանություններն անհրաժեշտ փոփոխություններ են կատարում իրավական և չափորոշիչների ոլորտներում` ըստ տրամադրված կոնկրետ դրույթների.
 • Կառավարական և ոչ կառավարական շահագրգիռ կողմերը ներկայացված առաջարկությունները ներառում են ազգային տնտեսության զարգացման ծրագրերում՝ գործնական գործողությունների համար:

Ներկայացված առաջարկություններից մեկն (սույն զեկույցի թիվ 1 առաջարկը), որը ենթադրում է վիրտուալ պահեստի ստեղծում, ընտրվել է արևելյան գործընկեր երկրների (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան) և ԵՄ-ի (Գերմանիա) միջև պիլոտավորման համար: Պիլոտային լուծման էությունը կայանում է տեղական ապրանքների ազգային վիրտուալ պահեստների / շտեմարանների ստեղծման մեջ` էլեկտրոնային կոմերցիայի ոլորտի դերակատարներին կապելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան ավտոմատ կերպով տեղեկատվություն փոխանակել վաճառքների, մաքսային գործընթացների և առաքման վերաբերյալ: Պիլոտային ծրագրի մասին ավելին կարող եք կարդալ այստեղ:

Ներբեռնել զեկույցները.

Հայաստան

Ադրբեջան

Բելառուս

Վրաստան

Մոլդովա

Ուկրաինա

Նորություններ

Ցուցադրել բոլորը